Straffpolitikere.com

Statens Vegvesen sitt prestige prosjekt, Solasplitten….

Sola splitten ble lansert med brask og bram av såvel politikere, som Statens Vegvesen.

Aldri før har jeg hørt så mye pjatt om ett, som dette, meget forsinkete prosjekt.

Det er dessverre slik i vårt moderne samfunn, med så mange inkompetente og udugelige politikere, at det går utover Statens Vegvesen sin fremførsel av prosjekter.

Det største problemet med Statens Tregvesen at de alltid jobber i fortiden, da prosjektene deres tar så lang tid å realisere, samt å bygge…

Når de endelig klarer å ferdiggjør en veistrekning, så er allerede kapasiteten overskredet pga tiden som er brukt av byråkrati og/eller politikere.

Så kan vi begynne å diskutere selve Sola splitten.

Man kommer kjørende fra flyplassen og kan velge om man vil til Forus/E39 eller svinge av til Sola/Røyneberg.

Broen:

Det første jeg merker meg er at skiltingen er dårlig, flere biler kjører fremdeles feil. Og broen skulle da minst hatt 4 felt, slik som det er nå har vi fått ett nytt sted hvor køen står og stamper… Meget unødvendig spør du meg, etter å ha brukt så mye penger på ett så stort prosjekt. Dette ville vært løst/blitt bedre om man hadde bygd en større bro med 2 felt i hver retning…

Tunnelene:

Også kommer det store spørsmålet…  Hvorfor i all verden bygger mann 2 tunneler, hvor den ene har muligheten til å utvides med ett ekstra felt i hver retning og den andre ikke… Ja du leste riktig, den ene tunnelen har kun ett felt i hver retning…  Dette er så utrolig tåpelig at det kan da kun være en politisk avgjørelse som ligger til grunn. Overskridelser er jo synonymt med Staten, det har vi jo lest alt om i alle år i media… Og det er der det ligger…  Tenk hva det vil koste oss skattebetalere når de engang om noen år finner ut at de må utvide den ene tunnelen. Og hva slags kø mareritt vil det bli på Sola splitten, når de finner ut at kapasiteten må utvides med å bore ut to nye løp i den minste tunnelen. Veien vil jo da måtte  stenges…

Snakke meg om at folk sitter med hodet under armen og armen i bind og tar slike avgjørelser! Dette er rett og slett ett nytt skremmende eksempel på inkompetanse og udugelighet!

En slik sløsing av skatte betalernes penger er uhørt og politikere som stemmer for slike avgjørelser burde straffes/sparkes fra deres offentlige stillinger…!


Tjensvoll krysset, en skandale?

Vi tar frem det grelleste eksemplet som jeg kjenner til….:

Tjensvoll krysset i Stavanger.

Den originale planen var en veibro som gikk over fra sør/nord – nord/sør, over Tjensvoll krysset, med av/på kjøringer til Madla veien.

På grunn av hodeløse politikere har vi fått verdens dyreste rundkjøring for syklister, uten at trafikk bildet generelt er blitt bedre. De fleste vil si at trafikk bildet er blitt mye, mye verre med denne løsningen.

Jeg kunne godt tenkt meg at de satte i gang en spørre undersøkelse av bilistene som bruker denne veien daglig, men det tror jeg ikke de tør…

En slik sløsing av skatte betalernes penger er uhørt og politikere som stemmer for slike avgjørelser burde straffes/sparkes fra deres offentlige stillinger…

Join the conversation

1 Comment

Leave a comment

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *